CVM Capoeira

Capoeira

Capoeira är en brasiliansk sport där kamp, dans, akrobatik, sång och musik vävs samman. Förutom den fysisk träning är den kulturella delen minst lika viktig i capoeira. I Brasilien är capoeira den näst största sporten efter fotboll och utövas idag över hela världen. Oavsett var capoeira utövas så är det officiella språket portugisiska.

Capoeira utspelas i rodan (cirkel) emellan två spelare som tillsammans skapar en form av kroppslig kommunikation.Berimbauns rytmer vägleder spelarna i spelet. Deltagarna i rodan svarar i kör till ledsångarens sång och klappar till rytmen samt ackompanjerar i de andra instrumenten; atabaque, pandeiro och agogô. Tillsammans skapas den energi som de två spelarna behöver för att skapa ett kreativt spel.

Historia

Under kollonialtiden på 1500-talet importerade portugiserna afrikaner som slavar till Brasilien för jobba på jordbruken. Capoeiran föddes av slavarna för att kunna bevara deras afrikanska kultur och utövandet var en ljuspunkt i deras hårda vardag, tillslut också ett sätt att slå sig fria från slaveriet. Då slaveriet upphörde, gick många före detta slavar arbetslösa och det ledde ofta till kriminalitet, dem som kunde arbetade som jordbrukare, handelsmän och livvakter. Under denna period förekom capoeiran som en aktivitet för folket på gator och torg, vilket nästan alltid ledde till bråk och upplopp bland utövarna. Detta gjorde att capoiran förbjöds enligt brasiliansk lag år 1830. Förbudet höll fram till dess att Mestre Bimba började undervisa capoeira under strukturerade former i lokaler, på 1930-talet.

Capoeira har efterhand spridits i hela världen , genom åren har det bildats många olika grupper med olika inriktningar även andra kampsporter har influerat i hur capoeira utövas. På 1980-talet kom capoeira till Sverige och dom första grupperna startades.

Ordet ”capoeira”

Var namnet capoeira kommer ifrån eller betyder är oklart då det inte finns några skriftliga dokument när capoeira började utövas. Muntliga berättelser har vid senare år skrivits ner med olika förklaringar.

  1. Indianspråket tupi = buske, skog, växt som försvunnit.
  2. Brasiliansk portugisiska = land där vegetationen har röjts eller bränts ner för odling eller annat.
  3. Brasiliansk portugisiska = akrobatisk lek som utgörs av rörelser.
  4. Brasiliansk portugisiska = stor bur eller hönsgård där man föder upp fåglar för hushållsbruk eller korg för transport av fåglar.

Olika Stilar

Från början utövades capoeira utan någon särskilt stilangivelse, allt var helt enkelt capoeira. När Mestre Bimba började undervisa capoeira i strukturerad form kallade han den stilen för Regional. Mestre Pastinha ville bevara den traditionella capoeiran och kallade den Angola.

Capoeira Angola företräddes av Mestre Pastinha (Vincent Joaquim Ferreira Pastinha). Stilen betonar traditionerna, de gamla sångerna, rytmerna och lekfullheten i den ursprungliga capoeira formen. Karaktärsdragen för Angola är att med listighet och skådespeleri lura sin medspelare.

Capoeira Regional utvecklades av Mestre Bimba (Manoel dos Reis Machado). Den här stilen spelas mer upprätt och har mer karaktärsdrag från andra kampsporter. Det som skiljer capoeira från andra kampsporter är sättet att utmana medspelaren på olika delar inom sporten så som akrobatik, teknik eller nedtagningar. Det finns flera olika rytmer som instrumenten kan spela och dessa skiljer sig från capoeira Angolas.

Capoeira Regional har under åren vidare utvecklats och idag kan tekniker, graderingssystem och utövningssättet se väldigt olika ut beroende på vilken grupp man tränar i. CVM har en stil som grundar sig i capoeira Regional där teknik och utövande är väldefinierat av Mestre Tubarão.

Instrument och sång

Sången och musiken är en viktig del i capoeira, det är den som styr spelarna och spelet i rodan (cirkeln) där capoeiran utövas. Baterian (instrument uppsättningen) består av fyra olika instrument, berimbau, atabaque, pandeiro och agogô.

  1. Berimbau är ett stränginstrument och det är det instrument som leder baterian, i rodan finns det tre olika storlekar som heter Gunga, Médio och Viola.
  2. Atabaque är en golvstående trumma gjort av trä och koskinn.
  3. Panderiro är en tamburin även den gjord av trä och koskinn.
  4. Agogô är en typ av koklocka gjord av kokosnötter.

Berimbaun spelar olika rytmer i rodan för att bestämma karaktären på spelet. Ihop med rytmerna sjungs olika typer av sånger som ofta har en historia eller budskap att berätta. Sången leds av någon i baterian och övriga utövare svarar i kör.